Firma Profili

Firmamýz 1994 yýlýndan beri Plastik Enjeksiyon Makine Satýþ ve Servis Hizmeti Yapmaktadýr.O Yýldan Bu Yana birçok firma ile çalýþan firmamýz kalite ve güveni kendine amaç edinmiþtir.

Plastik Enjeksiyon Makine satýþ ve servisinde 7 / 24 Hizmet ve destek vermektedir.Bu Deðerler Çerçevesinde Plastik enjeksiyon makine sektöründe öncü kuruluþlardan biri olmuþtur.

Deðerlerimiz

– Müþteri memnuniyeti odaklý çözümler

– Bulunduðu çevreye sürekli artý deðer saðlama hedefi olacaktýr.

Misyonumuz

Müþteri ve çalýþan memnuniyeti odaklý, iþletmenin yetenek ve kabiliyetlerini sürekli geliþtirerek, müþterilerinin beklentilerini karþýlayan ve en seri çözümleri üretebilen, ülke ve bölge ekonomisine katký saðlayan bir iþletme olmaktýr.
 
Ürün Kategorileri
SERVO ENJEKSİYON MAKİNELERİ
KIRMA MAKİNELERİ
YÜKLEYİCİ VE KURUTUCULAR
Döviz Kurları